Ostatnio dodano

E126

160.00PLN

newsletter


Regulamin

Korzystanie z serwisu:
 www.galeriaoko.netgaleria.pl
 jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego www.galeriaoko.netgaleria.pl jest : 
 Piotr Wajch t
ul. Wojska Polskiego 45
83-050 Kolbudy 1.2. Kupujący to osoba dokonująca zakupów bądź zamówień za pośrednictwem strony www.galeriaoko.netgaleria.pl   2.WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 2.1. Sklep internetowy Galeria OKO  znajduje się pod adresem www.galriaoko.netgaleria.pl i służy do dokonywania zakupów wyrobów wykonywanych ręcznie przez właściciela galerii za pośrednictwem sieci Internet. 2.2 Osoba kupująca bądź składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat. 2.3 Warunkiem realizacji zakupów i zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz w przypadku wyboru płatności poprzez przelew- opłacenie złożonego zamówienia w ciągu 7 dni od daty zakupu. 2.4 Formą płatności jest przedpłata dokonywana przelewem bankowym na konto nr: mBank 96114020040000350274081396 płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu http://www.dotpay.pl/ bądź za popraniem pocztowym.     2.5 Po złożeniu zamówienia osoba kupująca otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu drogą e-mailową. 2.6. W przypadku niedotrzymania przez kupującego postanowień regulaminu, właściciel może unieważnić złożone zamówienie. 2.7.Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie sklepu galeriaoko.netgaleria.pl, cena wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Cena zawiera koszty wysyłki. 2.8.Koszt wysyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia i ponosi go kupujący. 2.9.Właściciel sklepu www.galeriaoko.netgaleria.pl po stwierdzeniu wpływu na konto bankowe należności za zakupiony towar, potwierdzeniu wpływu przez serwis dotpay.pl, bądź otrzymaniu informacji o wyborze płatności za pobraniem, dokonuje wysyłki do kupującego w ciągu 5 dni roboczych( nie dotyczy zamówień indywidualnych). 2.10. Wszystkie przesyłki wysyłane są jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym, priorytetowym,  paczką pocztową ekonomiczną, priorytetową, przesyłką pobraniową ekonomiczną bądź priorytetową, a koszt wysyłki zgodny jest z cennikiem Poczty Polskiej.     3. REKLAMACJE I ZWROTY 3.1. .Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, kupujący zawierając umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej kwoty. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie. Zwracana praca nie może nosić śladów użytkowania a zwrot następuje na koszt kupującego. Przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. 3.2. Wartość zwróconego przedmiotu zostanie przekazana osobie kupującej przelewem na konto bankowe podane przez kupującego w ciągu 5 dni roboczych od daty zwrotu produktu. 3.3.Reklamacja w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela. 3.4.Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej.   4. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE 4.1. Zamówienia indywidualne są realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty, w wysokości 1/2 wartości pracy, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową.. 4.2.Termin realizacji zależy od zamówienia i jest ustalany drogą mailową. 4.3.Po wykonaniu zamówienia właściciel przesyła osobie zamawiającej zdjęcie pracy do akceptacji.   5. PRAWA AUTORSKIE 5.1.Wszystkie prezentowane na stronie www.galeriaoko.netgaleria.pl przedmioty, zdjęcia oraz opisy są mojego autorstwa i objęte są prawem autorskim. Właściciel nie wyraża zgody na ich kopiowanie bądź powielanie bez jego pozwolenia.   6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy sklepem www.galeriaoko.netgaleria.pl a kupującym. 6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu. 6.3. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 6.4. Dane osobowe podane przez osobę kupującą będą wykorzystane przez właściciela wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia. 6.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.