Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Jak zamawiać? / How to order?

Po dodaniu do "koszyka" proszę wypełnić formularz danych adresowych . Dla wysyłek InPost -paczkomat -niezbędny jest e-mail, numer tel. i kod paczkomatu-(np.KBD01N). Dogodny paczkomat można znaleźć pod linkiem

https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

Mile widziany jest kontakt bezpośredni ,telefoniczny- 697216326 lub meilowy- gakeriaoko.pw@gmail.com  / galeriaoko@galeriaoko.com

Moje wyroby można również oglądać  na stronach;

https://www.trendymania.pl/galeriaoko,galeria,dostepne

https://www.decobazaar.com/galeria-oko

https://www.etsy.com/pl/shop/GaleriaOKO

https://www.pakamera.pl/galeria-oko-0_s12056514.htm

Pragnę zwrócić uwagę że podane wyżej witryny są komercyjne i moje wyroby są z ceną powiększoną o marżę. Jest to pełna oferta moich wyrobów.Każdy z tych przedmiotów mogę sprzedać po cenie autorskiej.Wystarcz kontakt ze mną i wskazanie - linkiem - interesującego przedmiotu.

After adding to the "basket", please fill in the address data form.

You are welcome to contact us directly, by phone - 697216326 or by e-mail - galeria oliw@gmail.com / galeriaoko@galeriaoko.com My products can also be viewed on the website;

https://www.trendymania.pl/galeriaoko,galeria,dostepne

https://www.decobazaar.com/galeria-oko

https://www.etsy.com/pl/shop/GaleriaOKO

https://www.pakamera.pl/galeria-oko-0_s12056514.htm

I would like to point out that the above-mentioned websites are commercial and my products are priced increased by a margin. This is the full range of my products. I can sell each of these items at the author's price. It is enough to contact me and indicate - via a link - an interesting item.

Facebook